AG ÕIGUSBÜROO

Õigusabi, Tööõigus ja võlamenetlus, Äriõigus ja läbirääkimised

MEIST

Meist

Andres Saretok – Jurist

Pikaajalised   kogemused   äriühingute   juhtimises,   aastast 1993.   Olen  olnud   riigiettevõttes  nõukogu  esimees  2012-2013.a. Õigusvaldkonnaga  tegelen  aastast  2008. Oman Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadi ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi.
Spetsialiseerunud   võlamenetlusele-,  maksejõuetus,  pankroti,  tööõigusele,  lepingu ja   lepinguvälistele suhetele,  perekonna   ja    pärimisõiguse   valdkonnale.  Kliente     esindan    kohtueelses     menetluses    ja   kohtumenetluses.

Eesti Juristide Liidu liige aastast 2014
Töökeeled: eesti, vene, inglise

Gerry Jaar – Majandus spetsialist-Juristi abi- Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond 2015.a.- Töökeeled: eesti, vene, inglise.