AG ÕIGUSBÜROO

Õigusabi, Tööõigus ja võlamenetlus, Äriõigus ja läbirääkimised

TEENUSED

Õigusvaldkonnad millega tegeleme:

 • Võlaõigus, lepinguõigus ja asjaõigus, võla sissenõudmismenetlus kohtueelsel ja kohtumenetluses
 • Inkassomenetlus
 • Tööõigus
 • Tarbijaõigus
 • Haldusmenetlus ja haldusõigus
 • Pärimis- ja perekonnaõigus
 • Majandus- ja äriõigus
 • Maksekäsu kiirmenetlusnõuete, hagiavalduste jt.avalduste, nõuete, teatiste koostamine ja esitamine
 • Kompromisslepingute sõlmimine
 • Võlanõustamine
 • Täitemenetlusnõuete nõustamine ja analüüs, kohtutäituri juures kliendi esindamine
 • Likvideerimismenetlus ja pankrotimenetlus füüsilistele ja juriidilistele isikutele
 • Nõuete analüüs, hindamine ja ostmine
 • Õigusabiteenuste püsilepingu sõlmimise võimalus füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning korteriühistutele
 • Raamatupidamisteenus ettevõtetele ja korteriühistutele üle Eesti ja Soomes
 • Ehitusalaste vaidluste lahendamine kohtuväliselt ja kohtumenetluses