AG ÕIGUSBÜROO

Õigusabi, Tööõigus ja võlamenetlus, Äriõigus ja läbirääkimised

KUIDAS TÖÖTAME

Kuidas töötame?

Juriidiline analüüs ja konsultatsioon:

Kuulame  põhjalikult  ära  Teile  muret tegeva juriidilise  probleemi  ja  selgitame kehtivate  õigusnormide põhjal välja võimalused selle lahendamiseks.   Anname   nõu,   kuidas   kujunenud   olukorras   oleks parim käituda ning vormistame Teie seisukohad ja vajalikud dokumendid korrektselt  ja    õigeaegselt.   Õigesti koostatud  kohtueelne  nõue  on vastaspoolele  selgeks  märgiks, et olete oma seisukohtades  järjekindel, täpne ning valmis minema oma õiguste kaitseks ka kohtusse – ja seal võitma.

Võib  ka juhtuda vastupidi – Teie saate mingi  nõude või pretensiooni. Tihti on vastaspoole lootus see, et Te nö. lööte dokumenti kartma, kuid ei tule selle peale, et vastav nõue ei olegi tegelikult seaduslik või on koostatud juriidilises mõttes kirjaoskamatult. Väga mitmed esmapilgul märkamatud asjaolud võivad olla Teie kasuks, kui osata need üles leida ja neid õigesti ära kasutada. Konsultatsiooni käigus anname kehtivatele õigusaktidele põhinevat praktilist nõu, võttes loomulikult arvesse ka Riigikohtu praktikat.

Erinevate dokumentide koostamine

Valmistame  ette  mis  tahes vajaliku õigusdokumendi,  näiteks lepingu, avalduse või hagivastuse projekti, sõnastades selle selgelt ja täpselt. Lisaks pakume asjaajamisteenuseid meie büroo poolt koostatud õigusdokumentide notariaalsel tõestamisel, vandetõlgete tellimisel, edastamisel jne.

Õigusvaldkonnad millega tegeleme:

 • Võlaõigus, lepinguõigus ja asjaõigus, võla sissenõudmismenetlus kohtueelsel ja kohtumenetluses, inkassomenetlus
 • Tööõigus
 • Tarbijaõigus
 • Haldusmenetlus ja haldusõigus
 • Pärimis- ja perekonnaõigus
 • Majandus- ja äriõigus
 • Maksekäsu kiirmenetlusnõuete, hagiavalduste jt. avalduste, teatiste koostamine ja esitamine
 • Kompromisslepingute sõlmimine
 • Võlanõustamine ja võlausaldaja esindamine võlgnike juures
 • Täitemenetlusnõuete nõustamine ja analüüs, kohtutäituri juures kliendi esindamine
 • Likvideerimismenetlus ja pankrotimenetlus juriidilistele ning füüsiliste isikutele
 • Nõuete analüüs, hindamine ja ost
 • Õigusabiteenuste püsilepingu sõlmimise võimalus füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning korteriühistutele
 • Ehitusalaste vaidluste lahendamine kohtuväliselt ja kohtumenetluses